Algemene Voorwaarden En Bepalingen

Enkel de Nederlandstalige versie van de verkoopsvoorwaarden is rechtsgeldig. De vertalingen zijn slechts informatief. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement Dendermonde bevoegd. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De kopers worden geacht de toestellen grondig te hebben geïnspecteerd.

Alle goederen worden verkocht zonder waarborg, behalve als bij het leveren door MultiSales of het afhalen door de koper Multisales toch beslist om een garantie voor de goederen vast te leggen. Indien er een garantie vermeld word vervalt deze bij onzorgvuldig gebruik en/of installatie en/of elke poging van klant of derden tot reparatie.

Iedere koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is.

Multisales is niet verantwoordelijk voor het ontbreken of niet volledig zijn van documenten waaronder, handleidingen, software, etc.

De koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief de btw. Goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de koopsom, inclusief de btw.